27 september 2018

WEA Zuid-West en Joost slepen Beter Ondernemen Award in de wacht!

Gisteravond hebben WEA Zuid-West en Joost een Beter Ondernemen Award in de categorie duurzaam in ontvangst mogen nemen. Uit een groot aantal landelijk genomineerde bedrijven uit diverse branches, verkoos AFAS Software ons tot winnaar.

Lees verder

31 mei 2018

Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting

Er komt geen overgangsregeling voor het tarief in box 2. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt. Dga’s betalen daardoor vanaf 2020 fors meer belasting over opgepotte winst.

Lees verder

30 mei 2018

Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten

Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken.

Lees verder

2 mei 2018

Van verticale naar horizontale bouwkolom

Economische vitaliteit van Zeeland ook in de bouw duidelijk merkbaar

Bij Hanse Staalbouw in Nieuwerkerk werd er door een groep Zeeuwse ondernemers op enthousiaste wijze van gedachten gewisseld met als aanknopingspunt Renovatie in de utiliteitsbouw. Naast gastheer Wim de Jonge namen aan dit Tafelgesprek Kees de Visser (Raab Karcher), Ad de Korte (Rabobank), Johan Noom (Schildersbedrijf Noom), Mark-Jan Koldijk (DWT Groep), Landré Schrijver (Bouwgroep Schrijver) en Alexander Bevelander (WEA Zuid-West) deel.

Lees verder

23 april 2018

Aanmelden als werkgever bij Belastingdienst luistert nauw

Nieuwe ondernemers melden zich vaak te vroeg aan als werkgever. Dat constateert de Belastingdienst. Deze te vroege aanmelding leidt vaak tot te laat of niet indienen van nihilaangiften loonheffingen met als resultaat onnodige naheffingsaanslagen met boete.

Lees verder

18 april 2018

e Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat kunt u van ons verwachten?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Lees verder

16 april 2018

Vijf btw-categorieën voor agrarische producten

Agrarische ondernemers die voorheen gebruikmaakten van de landbouwregeling krijgen nu te maken met de verplichte aangifte omzetbelasting. Om het terugvragen van btw te vergemakkelijken, heeft de Werkgroep Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst vijf categorieën in het leven geroepen waarop de herziening omzetbelasting van toepassing is.

Lees verder

14 september 2017

Voldoe jij aan de bewaarplicht?

Als ondernemer ben je verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder precies moeten verstaan, is niet nader omschreven in de wet. Je doet er echter goed aan dit niet te beperkt op te vatten, zo leert recente rechtspraak.

Lees verder

11 september 2017

Zeg een tijdelijke arbeidskracht altijd op!

Heb je in het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat je dit op tijd doet, anders moet je een aanzegvergoeding betalen.

Lees verder

8 september 2017

Btw terugvragen voor 1 oktober

Joost wijst je erop dat ondernemers die in 2016 btw hebben betaald in een andere EU-lidstaat, vóór 1 oktober 2017 een verzoek moeten doen om deze btw terug te vragen. Ondernemers kunnen de btw terugvragen via eigen software of via de internetsite van de Belastingdienst.

Lees verder
Wil jij de Joost online portal met persoonlijke service?Vraag direct een demo aan