18 april 2018

e Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat kunt u van ons verwachten?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Lees verder

16 april 2018

Vijf btw-categorieën voor agrarische producten

Agrarische ondernemers die voorheen gebruikmaakten van de landbouwregeling krijgen nu te maken met de verplichte aangifte omzetbelasting. Om het terugvragen van btw te vergemakkelijken, heeft de Werkgroep Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst vijf categorieën in het leven geroepen waarop de herziening omzetbelasting van toepassing is.

Lees verder

14 september 2017

Voldoe jij aan de bewaarplicht?

Als ondernemer ben je verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder precies moeten verstaan, is niet nader omschreven in de wet. Je doet er echter goed aan dit niet te beperkt op te vatten, zo leert recente rechtspraak.

Lees verder

11 september 2017

Zeg een tijdelijke arbeidskracht altijd op!

Heb je in het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat je dit op tijd doet, anders moet je een aanzegvergoeding betalen.

Lees verder

8 september 2017

Btw terugvragen voor 1 oktober

Joost wijst je erop dat ondernemers die in 2016 btw hebben betaald in een andere EU-lidstaat, vóór 1 oktober 2017 een verzoek moeten doen om deze btw terug te vragen. Ondernemers kunnen de btw terugvragen via eigen software of via de internetsite van de Belastingdienst.

Lees verder

22 augustus 2017

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens komt dan te vervallen.

Lees verder

11 augustus 2017

Controleer de factuur van je leverancier

Factuureisen
Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loop je het risico dat de Belastingdienst jouw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

Lees verder

28 juli 2017

Handhaving wet DBA opnieuw opgeschort

Op 1 juni 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in elk geval 1 juli 2018. Als reden voor de opschorting van de handhaving geeft de staatssecretaris aan dat het van een nieuw kabinet afhankelijk is, welke keuzes met betrekking tot de Wet DBA worden gemaakt. Bedrijven moeten daarna ook nog eens genoeg tijd hebben om op de aangepaste wetgeving te anticiperen.
Lees verder

21 juli 2017

Let op! Valse telefoontjes Belastingdienst

Recent zijn enkele cliënten telefonisch benaderd door iemand die aangaf een medewerker van de Belastingdienst te zijn. Hierbij is zelfs gebruik gemaakt van de naam van een medewerker van de Belastingdienst. De persoon dringt tijdens het telefoongesprek aan op betaling van een btw-schuld op het bekende rekeningnummer van de Belastingdienst. Het mogelijke doel is, om als je ingelogd bent om de betaling te voldoen, je gegevens te achterhalen.

Lees verder

27 juni 2017

60 maanden termijn verlaagd bijtellingspercentage auto van de zaak

Vanaf 1 juli 2017 ontstaat voor het eerst de situatie dat het verlaagde bijtellingspercentage voor de auto van de zaak komt te vervallen. Voor auto’s met een datum eerste tenaamstelling op of na 1 januari 2012 geldt dat het verlaagde bijtellingspercentage van 0%, 4%, 7%, 15% of 18% na een termijn van 60 maanden komt te vervallen. Let op, het gaat dus niet om de datum waarop de auto aan de berijder ter beschikking is gesteld, maar om de datum van eerste toelating van de auto.

Lees verder
Wil jij de Joost online portal met persoonlijke service?Vraag direct een demo aan