Heb je een eigenwoningschuld dan moet je de door jou betaalde hypotheekrente in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting. Deze aftrek van hypotheekrente is geen keuze, maar een verplichting.

Heb je een kleine eigenwoningschuld dan kan het belastingvoordeel door aftrek van hypotheekrente in je aangifte inkomstenbelasting, omslaan in een nadeel. Dan is het voordeliger om geen hypotheekrenteaftrek te claimen. Je hebt echter geen keuze. Heb je een eigenwoningschuld dan moet je deze schuld en de daarmee samenhangende rente en kosten in box 1 opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting. Er is geen keuze met betrekking tot de aftrek, maar alleen in bepaalde gevallen een keuze voor de kwalificatie van de schuld (box 1 of box 3).

Let op!
Soms is het mogelijk een eigenwoningschuld zodanig aan te passen dat deze niet meer kwalificeert als eigenwoningschuld. Laat je hier echter goed over informeren. De fiscale regels rondom de eigen woning zijn namelijk steeds ingewikkelder geworden.

Juist en volledig
Kwalificeert de schuld als een eigenwoningschuld, dan moet de hypotheekrente worden afgetrokken, zelfs als dit nadelig uitpakt. Je bent namelijk verplicht een juiste en volledige aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Juist en volledig geldt niet alleen voor positieve inkomensbestanddelen, maar bijvoorbeeld ook voor aftrekbare kosten en aftrekbare hypotheekrente.