Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken.

Afschaffing landbouwregeling

Door de afschaffing van de landbouwregeling moet je als agrarisch ondernemer voortaan gewoon btw berekenen. Dit betekent in beginsel ook dat betaalde btw weer verrekend kan worden met de af te dragen btw. De betaalde btw op een landbouwmachine die bijvoorbeeld op 1 januari 2017 is gekocht, kunt u nog voor 80% aftrekken.

Hoeveel btw op voorraden?

Om te bepalen hoeveel btw alsnog teruggevraagd kan worden over voorraden, moet worden vastgesteld hoeveel btw er op voorraden drukt. Dit is voor de voorraad dieren en agrarische producten moeilijk. De Belastingdienst heeft daarom samen met LTO Nederland afspraken gemaakt over de hiervoor te hanteren percentages.

Herzieningspercentages

In de betreffende lijst is per diercategorie of agrarisch product het herzieningspercentage berekend op een tiende nauwkeurig. Dit percentage kan toegepast worden op de voorraadwaardering per balansdatum per 31- 12-2017 inclusief de btw.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 28-05-2018