Als ondernemer ben je verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder precies moeten verstaan, is niet nader omschreven in de wet. Je doet er echter goed aan dit niet te beperkt op te vatten, zo leert recente rechtspraak.

Inrichting van je administratie

Je administratie dient in ieder geval zodanig te zijn ingericht, dat de fiscus je financiële en uiteraard ook je fiscale verplichtingen eenvoudig kan achterhalen. Alles wat hierbij van belang kán zijn, behoort tot je administratie. Je dient dit bovendien minstens zeven jaar te bewaren. Voor onroerend goed is deze termijn zelfs tien jaar.

Let op! Zaken als facturen, loonstaten, offertes en correspondentie behoren uiteraard tot je administratie. Maar ook minder voor de hand liggende zaken, zoals uw e-mail, kladaantekeningen en aanwezig kasgeld. Het begrip ‘administratie’ is dus omvangrijk.

Informatiebeschikking

Als je administratie tekort schiet, kan de inspecteur je een informatiebeschikking opleggen. Daarmee kan hij je dwingen de benodigde informatie op te hoesten. Vind je dat je de gevraagde informatie al hebt geleverd of ben je het anderszins niet met de beschikking eens, dan kun je deze aanvechten voor de rechter.

Voorkomen is beter dan genezen

Het beste is natuurlijk om te zorgen dat de administratie zo is ingericht dat de Belastingdienst geen twijfel heeft. Als Joost je administratie verzorgt, weet je zeker dat dit prima in orde is. Joost heeft zelfs afspraken met de Belastingdienst waardoor je minder tot geen papier hoeft te bewaren als je digitale administratie ingericht is volgens de werkwijze van Joost. Meer hierover weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten via info@hallojoost.nl of 0113 25 63 00.