Factuureisen
Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loop je het risico dat de Belastingdienst jouw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

  • factuurdatum en prestatiedatum (als deze afwijkt van de factuurdatum);
  • opeenvolgende nummering;
  • btw-identificatienummer leverancier/dienstverlener en (bij intracommunautaire leveringen en diensten waarvoor de verleggingsregeling geldt);
  • btw-identificatienummer afnemer;
  • NAW-gegevens leverancier/dienstverlener én afnemer (een postbusadres alleen is niet voldoende, het volledige vestigingsadres moet vermeld worden);
  • hoeveelheid en aard geleverde goederen of diensten;
  • prijs per btw-tarief of vrijstelling, btw-tarief en btw-bedrag.

Geen aftrek btw
Bij een factuur met lichte gebreken kan de Belastingdienst niet zonder meer de aftrek btw weigeren. Bevat de factuur meerdere gebreken dan is de kans groter dat de Belastingdienst jouw aftrek btw kan weigeren. Loop daarom geen risico en stem met jouw leverancier de gebreken in zijn facturen af.