Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens op en is meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving. De AVG is aanzienlijk strenger dan zijn Nederlandse voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als bedrijf moeten laten zien dat u zich aan de wet houdt. Onder de AVG dient u met specifieke documenten aan te kunnen tonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de regels te voldoen. Dit wordt de ‘verantwoordingsplicht’ genoemd.

De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken. Het gaat dus niet alleen om grote bedrijven. Ook kleinere bedrijven en zzp’ers dienen zich aan de AVG te houden. In de praktijk krijgt vrijwel iedereen te maken met de AVG, want ook de meest gangbare gegevens vallen onder het bereik van de nieuwe wet. Voorbeelden zijn opgeslagen afspraken, telefoonnummers van cliënten en personeelsinformatie.

Naast een betere privacybescherming voor burgers, biedt de AVG ook voordelen voor bedrijven. Dat komt door de harmonisering waar de AVG voor zorgt. In plaats van 28 verschillende nationale wetten, geldt er straks nog maar één privacywet in de EU. Bent u in meerdere EU-landen actief? Dan zult u er in meerdere opzichten op vooruit gaan. U hebt minder administratieve kosten en nalevingskosten, doordat onder de AVG in alle lidstaten dezelfde wetgeving geldt. Ook hebt u meer rechtszekerheid en voorkomt de AVG dat bedrijven het in het ene land makkelijker hebben dan in het andere. Verder hebt u nog maar met één toezichthouder te maken.

Wij nemen de persoonsgegevens die wij verwerken serieus. Dat betekent onder andere dat al onze medewerkers binnenkort extra training krijgen in het kader van de AVG, naast de informatie die ze de afgelopen tijd al hebben gekregen en cursussen die zijn gevolgd. Ook leggen wij al onze verwerkingen van persoonsgegevens vast in een verwerkingenregister en hebben wij al geruime tijd een protocol voor eventuele datalekken.

Binnenkort ontvangt u van ons een verwerkersovereenkomst. Het is van belang dat u, als verantwoordelijke, een verwerkersovereenkomst met ons sluit. Om u hierin van dienst te zijn zullen wij deze aan u doen toekomen gebaseerd op het feit dat wij, als WEA, ons verantwoordelijk op zullen stellen ten aanzien van deze gegevens.

Hebt u vragen over implementatie van de AVG, in uw relatie tot ons of specifiek in uw situatie? U kunt uw vragen stellen via een speciaal emailadres privacy@weazuidwest.nl of u kunt contact opnemen met Arjo Schroevers of Alexander Bevelander.

Bron: SRA