Recent zijn enkele cliënten telefonisch benaderd door iemand die aangaf een medewerker van de Belastingdienst te zijn. Hierbij is zelfs gebruik gemaakt van de naam van een medewerker van de Belastingdienst. De persoon dringt tijdens het telefoongesprek aan op betaling van een btw-schuld op het bekende rekeningnummer van de Belastingdienst. Het mogelijke doel is, om als je ingelogd bent om de betaling te voldoen, je gegevens te achterhalen.

Wij hebben de bij ons bekende gevallen bij de Belastingdienst gemeld en de Belastingdienst heeft benadrukt dat zij niet telefonisch contact opneemt over openstaande bedragen. De telefoontjes zijn niet afkomstig van de Belastingdienst.

Mocht je benaderd worden dan raden wij jeaan de verbinding te verbreken en het vermeende openstaande bedrag niet te betalen. Bij twijfel kun je contact opnemen met Joost, of de Belastingdienst.