Vanaf 18 mei 2017 is het voor uitzendbedrijven en payrollbedrijven verplicht om ingedeeld te worden in sector 52. Voorheen was het mogelijk dat deze bedrijven ingedeeld werden in de sector waarin zij actief waren, bijvoorbeeld Horeca of Transport.


Deze aangepaste sectorindeling levert het uitzend- of payrollbedrijf een kostprijs technisch voordeel op. De uitzend- en payrollbedrijven die reeds een bestaande ‘afwijkende’ sectorindelingen hebben, blijven deze voorlopig houden. Voor alle uitzend- en payrollbedrijven die vanaf 18 mei 2017 zich nieuw laten inschrijven geldt deze aanpassing.

Voor de inleners van flexibel personeel kan dit (op termijn) een forse kostenverhoging veroorzaken. Als je gebruik maakt van het inlenen van personeel via een uitzend- of payrollbedrijf, adviseren wij je de tarieven goed in de gaten te houden.

Wil je meer weten over het verschil tussen inlenen van personeel of het zelf in dienst nemen van personeel? Wij kunnen je duidelijk laten zien wat de verschillen zijn en welke voor- en nadelen hier aan verbonden zijn. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar onze loonadviseurs of telefonisch contact opnemen via 0111 – 453700 of 0113 – 256300.