Heb je in het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat je dit op tijd doet, anders moet je een aanzegvergoeding betalen.

Wat dien je te doen

Als de arbeidsovereenkomst voor een periode van 6 maanden of langer is aangegaan:

  • schrijf je uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer een
    brief/e-mail;
  • waarin je meldt of je de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet; en
  • welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de voortgezette arbeidsovereenkomst als je de arbeidsovereenkomst voortzet

Let op! Doe je dat niet, dan moet je een zogeheten aanzegvergoeding aan de werknemer betalen van maximaal één maandloon.

Hoeveel bedraagt de aanzegvergoeding?

Je berekent deze vergoeding door:

  • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het overeengekomen arbeidsuren per maand;
  • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand;
  • bij provisie of een andere resultaatsbeloning neem je het gemiddelde loon in de voorafgaande (12) maanden.

Wat dien je te doen?

Gaat de werknemer na de einddatum gewoon aan het werk en stuur je hem niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd ontstaan, met een maximum van een jaar.

Tip: noteer bij het sluiten van tijdelijke contracten altijd een reminder voor de datum waarop je uiterlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wilt aanzeggen.